Loading...

Đánh giá


Chưa có đánh giá nào!


Sơ lược

Thời Chu, quyền lực của hoàng đế bị một vài thế lực trong nước phân tán, trong đó thế lực thừa tướng Lạc Viêm và nước chư hầu Triệu Tiệp lớn mạnh nhất. Lúc giao chiến, đại đô đốc Ân Mặc Hàn của Triệu Tiệp bị thương nặng, tình cờ gặp được con gái Lạc Viêm – Lạc An Nhiên đào hôn bỏ trốn. Hai người đều không nói rõ thân phận, sau khi bị thích khách ám sát, bị sơn tặc chặn đường, đã cùng nhau về phủ đệ Ân Mặc Hàn. Đến lúc này Lạc An Nhiên mới biết, người cùng sống cùng chết, chân tình thật ý yêu thương mình lại chính là kẻ thù của phụ nhân…

Các chương


  Chap 47 5 lượt xem
  Chap 46 5 lượt xem
  Chap 45 12 lượt xem
  Chap 44 15 lượt xem
  Chap 43 16 lượt xem
  Chap 42 17 lượt xem
  Chap 41 11 lượt xem
  Chap 40 18 lượt xem
  Chap 39 87 lượt xem
  Chap 38 91 lượt xem
  Chap 37 58 lượt xem
  Chap 36 75 lượt xem
  Chap 35 55 lượt xem
  Chap 34 76 lượt xem
  Chap 33 86 lượt xem
  Chap 32 84 lượt xem
  Chap 31 83 lượt xem
  Chap 30 79 lượt xem
  Chap 29 50 lượt xem
  Chap 28 68 lượt xem
  Chap 27 74 lượt xem
  Chap 26 107 lượt xem
  Chap 25 81 lượt xem
  Chap 24 101 lượt xem
  Chap 23 109 lượt xem
  Chap 22 164 lượt xem
  Chap 21 152 lượt xem
  Chap 20 150 lượt xem
  Chap 19 149 lượt xem
  Chap 18 155 lượt xem
  Chap 17 128 lượt xem
  Chap 16 123 lượt xem
  Chap 15 116 lượt xem
  Chap 14 151 lượt xem
  Chap 13 107 lượt xem
  Chap 12 119 lượt xem
  Chap 11 109 lượt xem
  Chap 10 128 lượt xem
  Chap 9 394 lượt xem
  Chap 8 145 lượt xem
  Chap 7 150 lượt xem
  Chap 6 133 lượt xem
  Chap 5 230 lượt xem
  Chap 4 180 lượt xem
  Chap 3 144 lượt xem
  Chap 2 444 lượt xem
  Chap 1 219 lượt xem


Bình Luận

Vui lòng Đăng kí hoặc Đăng nhập để bình luận!
Tất cả các nội dung trên HTTP://TRUYENTRANHAZ.XYZ đều là sưu tầm trên internet. Vì thế có mội vấn đề gì liên quan đên bán quyền hãy liên hệ trực tiếp với tôi theo địa chỉ email [email protected] nếu yêu cầu của bạn là hợp lý chúng tôi sẽ gỡ nội dung đó ngay lập tức.
Xin chân trọng cảm ơn !!