Loading...

Đánh giá


Chưa có đánh giá nào!


Sơ lược

Nàng thân là công chúa diện mạo khuynh quốc, bị kẻ gian hãm hại nên thân phải ở dị quốc.

Hắn là vương gia của Bắc Châu, đứng trên vạn người.

Hắn vì giải cứu nàng mà lén vào hoàng cung Tây Sở, cùng nàng bước đi trên con đường báo thù đầy chông gai.

Kết quả rồi sẽ ra sao, liệu họ có báo thù thành công.

Các chương


  Chap 110 9 lượt xem
  Chap 109.5 28 lượt xem
  Chap 109 6 lượt xem
  Chap 108 7 lượt xem
  Chap 107 64 lượt xem
  Chap 106 45 lượt xem
  Chap 105 35 lượt xem
  Chap 104 60 lượt xem
  Chap 103 58 lượt xem
  Chap 102 42 lượt xem
  Chap 101.5 53 lượt xem
  Chap 101 32 lượt xem
  Chap 100 43 lượt xem
  Chap 99 48 lượt xem
  Chap 98 41 lượt xem
  Chap 97 41 lượt xem
  Chap 96 59 lượt xem
  Chap 95 66 lượt xem
  Chap 94 45 lượt xem
  Chap 93 42 lượt xem
  Chap 92 52 lượt xem
  Chap 91 38 lượt xem
  Chap 90 50 lượt xem
  Chap 89 51 lượt xem
  Chap 88.5 52 lượt xem
  Chap 88 47 lượt xem
  Chap 87 58 lượt xem
  Chap 86 54 lượt xem
  Chap 85 61 lượt xem
  Chap 84 57 lượt xem
  Chap 83 53 lượt xem
  Chap 82 52 lượt xem
  Chap 81 66 lượt xem
  Chap 80 59 lượt xem
  Chap 79 67 lượt xem
  Chap 78 62 lượt xem
  Chap 77 58 lượt xem
  Chap 76 66 lượt xem
  Chap 75 52 lượt xem
  Chap 74 53 lượt xem
  Chap 73 58 lượt xem
  Chap 72 57 lượt xem
  Chap 71 54 lượt xem
  Chap 70 76 lượt xem
  Chap 69 92 lượt xem
  Chap 68 70 lượt xem
  Chap 67 82 lượt xem
  Chap 66 64 lượt xem
  Chap 65 76 lượt xem
  Chap 64 83 lượt xem
  Chap 63 89 lượt xem
  Chap 62 106 lượt xem
  Chap 61 80 lượt xem
  Chap 60 113 lượt xem
  Chap 59 84 lượt xem
  Chap 58 72 lượt xem
  Chap 57 91 lượt xem
  Chap 56 69 lượt xem
  Chap 55 80 lượt xem
  Chap 54.5 67 lượt xem
  Chap 54 79 lượt xem
  Chap 53 73 lượt xem
  Chap 52 67 lượt xem
  Chap 51.5 57 lượt xem
  Chap 51 80 lượt xem
  Chap 50 78 lượt xem
  Chap 49 82 lượt xem
  Chap 48 95 lượt xem
  Chap 47 90 lượt xem
  Chap 46 84 lượt xem
  Chap 45 98 lượt xem
  Chap 44 87 lượt xem
  Chap 43 143 lượt xem
  Chap 42 99 lượt xem
  Chap 41 102 lượt xem
  Chap 40 114 lượt xem
  Chap 39 84 lượt xem
  Chap 38 103 lượt xem
  Chap 37 107 lượt xem
  Chap 36 87 lượt xem
  Chap 35 100 lượt xem
  Chap 34 81 lượt xem
  Chap 33 95 lượt xem
  Chap 32 70 lượt xem
  Chap 31 70 lượt xem
  Chap 30 81 lượt xem
  Chap 29.5 70 lượt xem
  Chap 29 72 lượt xem
  Chap 28 72 lượt xem
  Chap 27 75 lượt xem
  Chap 26 80 lượt xem
  Chap 25 80 lượt xem
  Chap 24 84 lượt xem
  Chap 23 78 lượt xem
  Chap 22 79 lượt xem
  Chap 21 114 lượt xem
  Chap 20 78 lượt xem
  Chap 19 66 lượt xem
  Chap 18 80 lượt xem
  Chap 17 90 lượt xem
  Chap 16 77 lượt xem
  Chap 15 77 lượt xem
  Chap 14 71 lượt xem
  Chap 13 104 lượt xem
  Chap 12 70 lượt xem
  Chap 11 114 lượt xem
  Chap 10 78 lượt xem
  Chap 9 104 lượt xem
  Chap 8 97 lượt xem
  Chap 7 111 lượt xem
  Chap 6 136 lượt xem
  Chap 5 132 lượt xem
  Chap 4 115 lượt xem
  Chap 3 144 lượt xem
  Chap 2 130 lượt xem
  Chap 1 186 lượt xem


Bình Luận

Vui lòng Đăng kí hoặc Đăng nhập để bình luận!
Tất cả các nội dung trên HTTP://TRUYENTRANHAZ.XYZ đều là sưu tầm trên internet. Vì thế có mội vấn đề gì liên quan đên bán quyền hãy liên hệ trực tiếp với tôi theo địa chỉ email [email protected] nếu yêu cầu của bạn là hợp lý chúng tôi sẽ gỡ nội dung đó ngay lập tức.
Xin chân trọng cảm ơn !!