Loading...

Đánh giá


Chưa có đánh giá nào!


Sơ lược

Có lẽ là ...
Anh main của chúng ta đã quay về quá khứ nhờ việc . . . ngã cầu thang :v
Trở về quá khứ với võ công không có, a đã chết 1 cách lãng nhách emo
Nhưng vì sai kịch bản nên a được cho thêm 1 cơ hội để làm lại cuộc đời. Sau đó đọc truyện thì biết :))

Các chương


  Chap 90 9 lượt xem
  Chap 89 37 lượt xem
  Chap 88 42 lượt xem
  Chap 87 72 lượt xem
  Chap 86 58 lượt xem
  Chap 85 63 lượt xem
  Chap 84 60 lượt xem
  Chap 83 77 lượt xem
  Chap 82 50 lượt xem
  Chap 81 66 lượt xem
  Chap 80 88 lượt xem
  Chap 79 71 lượt xem
  Chap 78 100 lượt xem
  Chap 77 94 lượt xem
  Chap 76 142 lượt xem
  Chap 75 87 lượt xem
  Chap 74 101 lượt xem
  Chap 73 109 lượt xem
  Chap 72 100 lượt xem
  Chap 71 100 lượt xem
  Chap 70 101 lượt xem
  Chap 69 104 lượt xem
  Chap 68 86 lượt xem
  Chap 67 117 lượt xem
  Chap 66 103 lượt xem
  Chap 65 197 lượt xem
  Chap 64 214 lượt xem
  Chap 63.5 163 lượt xem
  Chap 63 281 lượt xem
  Chap 62 328 lượt xem
  Chap 61 277 lượt xem
  Chap 60 484 lượt xem
  Chap 59 156 lượt xem
  Chap 58 296 lượt xem
  Chap 57 310 lượt xem
  Chap 56 211 lượt xem
  Chap 55 178 lượt xem
  Chap 54 137 lượt xem
  Chap 53 208 lượt xem
  Chap 52 297 lượt xem
  Chap 51 248 lượt xem
  Chap 50 212 lượt xem
  Chap 49 168 lượt xem
  Chap 48 182 lượt xem
  Chap 47 141 lượt xem
  Chap 46 219 lượt xem
  Chap 45 183 lượt xem
  Chap 44 277 lượt xem
  Chap 43 192 lượt xem
  Chap 42 166 lượt xem
  Chap 41 237 lượt xem
  Chap 40 155 lượt xem
  Chap 39 129 lượt xem
  Chap 38 350 lượt xem
  Chap 37 193 lượt xem
  Chap 36 166 lượt xem
  Chap 35 203 lượt xem
  Chap 34 150 lượt xem
  Chap 33 193 lượt xem
  Chap 32 257 lượt xem
  Chap 31 191 lượt xem
  Chap 30 175 lượt xem
  Chap 29 235 lượt xem
  Chap 28 159 lượt xem
  Chap 27 170 lượt xem
  Chap 26 150 lượt xem
  Chap 25 169 lượt xem
  Chap 24 186 lượt xem
  Chap 23 175 lượt xem
  Chap 22 262 lượt xem
  Chap 21 218 lượt xem
  Chap 20 246 lượt xem
  Chap 19 136 lượt xem
  Chap 18 204 lượt xem
  Chap 17 400 lượt xem
  Chap 16 207 lượt xem
  Chap 15 228 lượt xem
  Chap 14 162 lượt xem
  Chap 13 153 lượt xem
  Chap 12 187 lượt xem
  Chap 11 480 lượt xem
  Chap 10 192 lượt xem
  Chap 9 202 lượt xem
  Chap 8 193 lượt xem
  Chap 7 184 lượt xem
  Chap 6 156 lượt xem
  Chap 5 165 lượt xem
  Chap 4 378 lượt xem
  Chap 3 229 lượt xem
  Chap 2 164 lượt xem
  Chap 1 456 lượt xem


Bình Luận

Vui lòng Đăng kí hoặc Đăng nhập để bình luận!
Tất cả các nội dung trên HTTP://TRUYENTRANHAZ.XYZ đều là sưu tầm trên internet. Vì thế có mội vấn đề gì liên quan đên bán quyền hãy liên hệ trực tiếp với tôi theo địa chỉ email [email protected] nếu yêu cầu của bạn là hợp lý chúng tôi sẽ gỡ nội dung đó ngay lập tức.
Xin chân trọng cảm ơn !!