Loading...

Đánh giá


Chưa có đánh giá nào!


Sơ lược

"Người trẻ tuổi, năm đó ta bắt đầu Trang Bức thời điểm, các ngươi còn chỉ là một giọt chất lỏng!" "Tiên tử, theo tại hạ đi một chuyến, bảo đảm mang ngươi Trang Bức mang ngươi bay, mang ngươi đồng thời khà khà khà!" Người mặc cuồng đồ áo giáp, kiên khiêng nhật viêm đấu bồng. Tay trái Vô Tẫn Chi Nhận, tay phải Tru Tiên Thần Kiếm. Quét ngang Tu Tiên Giới không có địch thủ, liền hỏi một tiếng còn có ai? Trang Bức Như Phong, thường bạn ta thân! Đường dài dài đằng đẵng, Trang Bức làm bạn! Từ Khuyết bước lên một cái Trang Bức con đường, mỗi ngày không phải ở Trang Bức, chính là ở đi Trang Bức trên đường!

Các chương


  Chap 91 5 lượt xem
  Chap 91 1 lượt xem
  Chap 90 2 lượt xem
  Chap 89 5 lượt xem
  Chap 88 9 lượt xem
  Chap 87 7 lượt xem
  Chap 86 10 lượt xem
  Chap 85 14 lượt xem
  Chap 84 12 lượt xem
  Chap 83 8 lượt xem
  Chap 82 5 lượt xem
  Chap 81 6 lượt xem
  Chap 80 6 lượt xem
  Chap 79 10 lượt xem
  Chap 78 8 lượt xem
  Chap 77 6 lượt xem
  Chap 76 5 lượt xem
  Chap 75 4 lượt xem
  Chap 74 20 lượt xem
  Chap 73 17 lượt xem
  Chap 72 3 lượt xem
  Chap 71 7 lượt xem
  Chap 70 9 lượt xem
  Chap 69 20 lượt xem
  Chap 68 56 lượt xem
  Chap 67 28 lượt xem
  Chap 66 27 lượt xem
  Chap 65 30 lượt xem
  Chap 64 54 lượt xem
  Chap 63 58 lượt xem
  Chap 62 26 lượt xem
  Chap 61 79 lượt xem
  Chap 60 68 lượt xem
  Chap 59 74 lượt xem
  Chap 58 39 lượt xem
  Chap 57 81 lượt xem
  Chap 56 92 lượt xem
  Chap 55 93 lượt xem
  Chap 54 77 lượt xem
  Chap 53 57 lượt xem
  Chap 52 83 lượt xem
  Chap 51 80 lượt xem
  Chap 50 94 lượt xem
  Chap 49 81 lượt xem
  Chap 48 94 lượt xem
  Chap 47 50 lượt xem
  Chap 46 58 lượt xem
  Chap 45 66 lượt xem
  Chap 44 61 lượt xem
  Chap 43 52 lượt xem
  Chap 42 71 lượt xem
  Chap 41 87 lượt xem
  Chap 40 64 lượt xem
  Chap 39 112 lượt xem
  Chap 38 99 lượt xem
  Chap 37 99 lượt xem
  Chap 36 114 lượt xem
  Chap 35 81 lượt xem
  Chap 34 137 lượt xem
  Chap 33 94 lượt xem
  Chap 32 131 lượt xem
  Chap 31 127 lượt xem
  Chap 30 96 lượt xem
  Chap 29 108 lượt xem
  Chap 28 91 lượt xem
  Chap 27 109 lượt xem
  Chap 26 106 lượt xem
  Chap 25 84 lượt xem
  Chap 24 74 lượt xem
  Chap 23 118 lượt xem
  Chap 22 117 lượt xem
  Chap 21 152 lượt xem
  Chap 20 129 lượt xem
  Chap 19 107 lượt xem
  Chap 18 97 lượt xem
  Chap 17 131 lượt xem
  Chap 16 124 lượt xem
  Chap 15 82 lượt xem
  Chap 14 88 lượt xem
  Chap 13 100 lượt xem
  Chap 12 125 lượt xem
  Chap 11 84 lượt xem
  Chap 10 95 lượt xem
  Chap 9 90 lượt xem
  Chap 8 97 lượt xem
  Chap 7 93 lượt xem
  Chap 6 86 lượt xem
  Chap 5 94 lượt xem
  Chap 4 76 lượt xem
  Chap 3 90 lượt xem
  Chap 2 152 lượt xem
  Chap 1 194 lượt xem


Bình Luận

Vui lòng Đăng kí hoặc Đăng nhập để bình luận!
Tất cả các nội dung trên HTTP://TRUYENTRANHAZ.XYZ đều là sưu tầm trên internet. Vì thế có mội vấn đề gì liên quan đên bán quyền hãy liên hệ trực tiếp với tôi theo địa chỉ email [email protected] nếu yêu cầu của bạn là hợp lý chúng tôi sẽ gỡ nội dung đó ngay lập tức.
Xin chân trọng cảm ơn !!