Đánh giá


Chưa có đánh giá nào!


Sơ lược

Takemichi, thanh niên thất nghiệp còn trinh, được biết rằng người con gái đầu tiên và cũng là duy nhất cho đến bây giờ mà anh hẹn hò từ trung học đã chết. Sau một vụ tai nạn, anh ta thấy mình được quay về những ngày cấp hai. Anh ta thề sẽ thay đổi tương lai và giữ lấy người con gái ấy, để làm việc đó, anh ta quyết định sẽ vươn lên làm trùm băng đảng khét tiếng nhất ở vùng Kantou. Ủng hộ bọn mình tại FB: https://www.facebook.com/EiShunTeam/

Các chương


  Chap 38 4 lượt xem
  Chap 37 4 lượt xem
  Chap 36 5 lượt xem
  Chap 35 6 lượt xem
  Chap 34 6 lượt xem
  Chap 33 6 lượt xem
  Chap 32 4 lượt xem
  Chap 31 4 lượt xem
  Chap 30 5 lượt xem
  Chap 29 5 lượt xem
  Chap 28 4 lượt xem
  Chap 27 7 lượt xem
  Chap 26 12 lượt xem
  Chap 25 8 lượt xem
  Chap 24 12 lượt xem
  Chap 23 6 lượt xem
  Chap 22 10 lượt xem
  Chap 21 12 lượt xem
  Chap 20 3 lượt xem
  Chap 19 3 lượt xem
  Chap 18 7 lượt xem
  Chap 17 4 lượt xem
  Chap 16 4 lượt xem
  Chap 15 2 lượt xem
  Chap 14 1 lượt xem
  Chap 13 1 lượt xem
  Chap 12.5 7 lượt xem
  Chap 12 6 lượt xem
  Chap 11 7 lượt xem
  Chap 10 15 lượt xem
  Chap 9 19 lượt xem
  Chap 8 16 lượt xem
  Chap 7 14 lượt xem
  Chap 6 14 lượt xem
  Chap 5 13 lượt xem
  Chap 4 15 lượt xem
  Chap 3 12 lượt xem
  Chap 2 21 lượt xem
  Chap 1 35 lượt xem


Bình Luận

Vui lòng Đăng kí hoặc Đăng nhập để bình luận!
Tất cả các nội dung trên HTTP://TRUYENTRANHAZ.XYZ đều là sưu tầm trên internet. Vì thế có mội vấn đề gì liên quan đên bán quyền hãy liên hệ trực tiếp với tôi theo địa chỉ email [email protected] nếu yêu cầu của bạn là hợp lý chúng tôi sẽ gỡ nội dung đó ngay lập tức.
Xin chân trọng cảm ơn !!