Loading...

Đánh giá


Có tổng 6 đánh giá!


Sơ lược

Một cô gái xấu xí tự ti về bản thân của mình đã cố gắng thay đổi bản thân bằng make-up. Đây là câu chuyện về "power" của make-up

Các chương


  Chap 26 13 lượt xem
  Chap 25 19 lượt xem
  Chap 24 15 lượt xem
  Chap 23 38 lượt xem
  Chap 22 81 lượt xem
  Chap 21 116 lượt xem
  Chap 20 79 lượt xem
  Chap 19 61 lượt xem
  Chap 18 70 lượt xem
  Chap 17 112 lượt xem
  Chap 16 122 lượt xem
  Chap 15 136 lượt xem
  Chap 14 113 lượt xem
  Chap 13 123 lượt xem
  Chap 12 131 lượt xem
  Chap 11 135 lượt xem
  Chap 10 188 lượt xem
  Chap 9 246 lượt xem
  Chap 8 119 lượt xem
  Chap 7 100 lượt xem
  Chap 6 96 lượt xem
  Chap 5 127 lượt xem
  Chap 4 111 lượt xem
  Chap 3 105 lượt xem
  Chap 2 137 lượt xem
  Chap 1 187 lượt xem
  Chap 0 139 lượt xem


Bình Luận

Vui lòng Đăng kí hoặc Đăng nhập để bình luận!
Tất cả các nội dung trên HTTP://TRUYENTRANHAZ.XYZ đều là sưu tầm trên internet. Vì thế có mội vấn đề gì liên quan đên bán quyền hãy liên hệ trực tiếp với tôi theo địa chỉ email [email protected] nếu yêu cầu của bạn là hợp lý chúng tôi sẽ gỡ nội dung đó ngay lập tức.
Xin chân trọng cảm ơn !!