Đánh giá


Chưa có đánh giá nào!


Sơ lược

Thiếu chủ được chờ mong của gia tộc lại chỉ ra một cái phế võ hồn? 
Là thiên tài hay phế vật? 
Cùng đón xem nhé!

Các chương


  Chap 97 2 lượt xem
  Chap 96 5 lượt xem
  Chap 95 3 lượt xem
  Chap 94 5 lượt xem
  Chap 93 4 lượt xem
  Chap 92 4 lượt xem
  Chap 91 7 lượt xem
  Chap 90 1 lượt xem
  Chap 89 5 lượt xem
  Chap 88 2 lượt xem
  Chap 87 8 lượt xem
  Chap 86 8 lượt xem
  Chap 85 8 lượt xem
  Chap 84 9 lượt xem
  Chap 83 6 lượt xem
  Chap 82 6 lượt xem
  Chap 81 9 lượt xem
  Chap 80 10 lượt xem
  Chap 79 8 lượt xem
  Chap 78 12 lượt xem
  Chap 77 13 lượt xem
  Chap 76 17 lượt xem
  Chap 75 8 lượt xem
  Chap 74 10 lượt xem
  Chap 73 18 lượt xem
  Chap 72 14 lượt xem
  Chap 71 15 lượt xem
  Chap 70 14 lượt xem
  Chap 69 17 lượt xem
  Chap 68 16 lượt xem
  Chap 67 12 lượt xem
  Chap 66 12 lượt xem
  Chap 65 13 lượt xem
  Chap 64 53 lượt xem
  Chap 63 26 lượt xem
  Chap 62 30 lượt xem
  Chap 61 42 lượt xem
  Chap 60 50 lượt xem
  Chap 59 48 lượt xem
  Chap 58 50 lượt xem
  Chap 57 50 lượt xem
  Chap 56 30 lượt xem
  Chap 55 34 lượt xem
  Chap 54 40 lượt xem
  Chap 53 49 lượt xem
  Chap 52 30 lượt xem
  Chap 51 76 lượt xem
  Chap 50 50 lượt xem
  Chap 49 42 lượt xem
  Chap 48 46 lượt xem
  Chap 47 39 lượt xem
  Chap 46 43 lượt xem
  Chap 45 34 lượt xem
  Chap 44 39 lượt xem
  Chap 43 46 lượt xem
  Chap 42 35 lượt xem
  Chap 41 62 lượt xem
  Chap 40 39 lượt xem
  Chap 39 51 lượt xem
  Chap 38 59 lượt xem
  Chap 37 81 lượt xem
  Chap 36 42 lượt xem
  Chap 35 41 lượt xem
  Chap 34 41 lượt xem
  Chap 33 36 lượt xem
  Chap 32 59 lượt xem
  Chap 31 57 lượt xem
  Chap 30 50 lượt xem
  Chap 29 57 lượt xem
  Chap 28 62 lượt xem
  Chap 27 74 lượt xem
  Chap 26 51 lượt xem
  Chap 25 64 lượt xem
  Chap 24 68 lượt xem
  Chap 23 62 lượt xem
  Chap 22 55 lượt xem
  Chap 21 107 lượt xem
  Chap 20 76 lượt xem
  Chap 19 53 lượt xem
  Chap 18 79 lượt xem
  Chap 17 103 lượt xem
  Chap 16 97 lượt xem
  Chap 15 68 lượt xem
  Chap 14 87 lượt xem
  Chap 13 86 lượt xem
  Chap 12 68 lượt xem
  Chap 11 69 lượt xem
  Chap 10 115 lượt xem
  Chap 9 85 lượt xem
  Chap 8 78 lượt xem
  Chap 7 106 lượt xem
  Chap 6 165 lượt xem
  Chap 5 121 lượt xem
  Chap 4 77 lượt xem
  Chap 3 76 lượt xem
  Chap 2 120 lượt xem
  Chap 1 122 lượt xem


Bình Luận

Vui lòng Đăng kí hoặc Đăng nhập để bình luận!
Tất cả các nội dung trên HTTP://TRUYENTRANHAZ.XYZ đều là sưu tầm trên internet. Vì thế có mội vấn đề gì liên quan đên bán quyền hãy liên hệ trực tiếp với tôi theo địa chỉ email [email protected] nếu yêu cầu của bạn là hợp lý chúng tôi sẽ gỡ nội dung đó ngay lập tức.
Xin chân trọng cảm ơn !!