Loading...

Đánh giá


Chưa có đánh giá nào!


Sơ lược

Đại lục đệ nhất đại đế bị huynh đệ ám toán, luân hồi 5 kiếp, trùng sinh lên thân một phế vật của Bách Chiến Quốc. Sống lại một đời, hắn muốn cường thế quật khởi, thần cản giết thần, lại đạp đỉnh phong!

Các chương


  Chap 43 3 lượt xem
  Chap 42 6 lượt xem
  Chap 41 7 lượt xem
  Chap 40 6 lượt xem
  Chap 39 7 lượt xem
  Chap 38 7 lượt xem
  Chap 37 3 lượt xem
  Chap 36 8 lượt xem
  Chap 35 11 lượt xem
  Chap 34 4 lượt xem
  Chap 33 6 lượt xem
  Chap 32 4 lượt xem
  Chap 31 4 lượt xem
  Chap 30 4 lượt xem
  Chap 29 8 lượt xem
  Chap 28 8 lượt xem
  Chap 27 22 lượt xem
  Chap 26 18 lượt xem
  Chap 25 18 lượt xem
  Chap 24 20 lượt xem
  Chap 23 9 lượt xem
  Chap 22 12 lượt xem
  Chap 21 11 lượt xem
  Chap 20 11 lượt xem
  Chap 19 50 lượt xem
  Chap 18 20 lượt xem
  Chap 17 31 lượt xem
  Chap 16 34 lượt xem
  Chap 15 59 lượt xem
  Chap 14 41 lượt xem
  Chap 13 30 lượt xem
  Chap 12 49 lượt xem
  Chap 11 33 lượt xem
  Chap 10 46 lượt xem
  Chap 9 46 lượt xem
  Chap 8 38 lượt xem
  Chap 7 65 lượt xem
  Chap 6 51 lượt xem
  Chap 5 50 lượt xem
  Chap 4 55 lượt xem
  Chap 3 47 lượt xem
  Chap 2 56 lượt xem
  Chap 1 73 lượt xem


Bình Luận

Vui lòng Đăng kí hoặc Đăng nhập để bình luận!
Tất cả các nội dung trên HTTP://TRUYENTRANHAZ.XYZ đều là sưu tầm trên internet. Vì thế có mội vấn đề gì liên quan đên bán quyền hãy liên hệ trực tiếp với tôi theo địa chỉ email [email protected] nếu yêu cầu của bạn là hợp lý chúng tôi sẽ gỡ nội dung đó ngay lập tức.
Xin chân trọng cảm ơn !!