Loading...

Đánh giá


Chưa có đánh giá nào!


Sơ lược

Phất tay áo: hô mưa gọi gió! Tung đấm: Trời rung đất chuyển! Đây là một Thế giới: Cường giả vi tôn! Thượng Cổ Phong Thần đại chiến dẫn động Thiên nộ. giáng xuống Thiên Lôi Địa Hỏa, đại địa bị chia cắt thành: Cửu Vực Thập Bát Châu! Thiên tài các Tộc trải qua vạn năm bắt đầu xuất hiện! Cô Thiếu "Đông Huyền Châu" là Dạ Thương xuất thế, lực áp Thiên Tài các Tộc. ngang dọc Cửu Vực Thập Bát Châu, thành tựu uy danh vô thượng! Tầng thứ tu luyện: Luyện Khí, Tụ Nguyên, Ngưng Đan, Phân Thần, Vấn Hư, Hạo Thiên, Thánh Cảnh, Thánh Vương Cảnh, Quân Vương Cảnh, Quân Chủ Cảnh, Đế Cảnh, Đế Kiếp Cảnh, Hoàng Kiếp Cảnh, Thần Hoàng

Các chương


  Chap 51 99 lượt xem
  Chap 50 64 lượt xem
  Chap 49 81 lượt xem
  Chap 48 120 lượt xem
  Chap 47 92 lượt xem
  Chap 46 68 lượt xem
  Chap 45 71 lượt xem
  Chap 44 75 lượt xem
  Chap 43 89 lượt xem
  Chap 42 77 lượt xem
  Chap 41 71 lượt xem
  Chap 40 68 lượt xem
  Chap 39 65 lượt xem
  Chap 38 91 lượt xem
  Chap 37 88 lượt xem
  Chap 36 98 lượt xem
  Chap 35 72 lượt xem
  Chap 34 92 lượt xem
  Chap 33 81 lượt xem
  Chap 32 110 lượt xem
  Chap 31 82 lượt xem
  Chap 30 85 lượt xem
  Chap 29 78 lượt xem
  Chap 28 97 lượt xem
  Chap 27 88 lượt xem
  Chap 26 71 lượt xem
  Chap 25 91 lượt xem
  Chap 24 81 lượt xem
  Chap 23 83 lượt xem
  Chap 22 86 lượt xem
  Chap 21 88 lượt xem
  Chap 20 84 lượt xem
  Chap 19 97 lượt xem
  Chap 18 84 lượt xem
  Chap 17 90 lượt xem
  Chap 16 100 lượt xem
  Chap 15 84 lượt xem
  Chap 14 78 lượt xem
  Chap 13 151 lượt xem
  Chap 12 108 lượt xem
  Chap 11 95 lượt xem
  Chap 10 89 lượt xem
  Chap 9 77 lượt xem
  Chap 8 61 lượt xem
  Chap 7 126 lượt xem
  Chap 6 94 lượt xem
  Chap 5 109 lượt xem
  Chap 4 97 lượt xem
  Chap 3 89 lượt xem
  Chap 2 88 lượt xem
  Chap 1 513 lượt xem


Bình Luận

Vui lòng Đăng kí hoặc Đăng nhập để bình luận!
Tất cả các nội dung trên HTTP://TRUYENTRANHAZ.XYZ đều là sưu tầm trên internet. Vì thế có mội vấn đề gì liên quan đên bán quyền hãy liên hệ trực tiếp với tôi theo địa chỉ email [email protected] nếu yêu cầu của bạn là hợp lý chúng tôi sẽ gỡ nội dung đó ngay lập tức.
Xin chân trọng cảm ơn !!