Loading...

Đánh giá


Chưa có đánh giá nào!


Sơ lược

Võ đạo đỉnh phong, là cô độc, là tịch mịch, là dài đằng đẵng cầu tác, là cao xử bất thắng hàn

Phát triển trong nghịch cảnh, cầu sinh nơi tuyệt địa, bất khuất không buông tha, mới có thể có thể phá võ chi cực đạo.

Lăng Tiêu các thí luyện đệ tử kiêm quét rác gã sai vặt Dương Khai ngẫu lấy được một bản vô tự hắc thư, từ nay về sau đạp vào dài đằng đẵng võ đạo.

Các chương


  Chap 137 2 lượt xem
  Chap 136 1 lượt xem
  Chap 135 4 lượt xem
  Chap 134 4 lượt xem
  Chap 133 2 lượt xem
  Chap 132 5 lượt xem
  Chap 131 4 lượt xem
  Chap 130 7 lượt xem
  Chap 129 19 lượt xem
  Chap 128 13 lượt xem
  Chap 127 15 lượt xem
  Chap 126 19 lượt xem
  Chap 125 20 lượt xem
  Chap 124 11 lượt xem
  Chap 123 19 lượt xem
  Chap 122 41 lượt xem
  Chap 121 60 lượt xem
  Chap 120 74 lượt xem
  Chap 119 41 lượt xem
  Chap 118 61 lượt xem
  Chap 118 0 lượt xem
  Chap 117 39 lượt xem
  Chap 116 48 lượt xem
  Chap 115 44 lượt xem
  Chap 114 36 lượt xem
  Chap 113 51 lượt xem
  Chap 112 52 lượt xem
  Chap 111 49 lượt xem
  Chap 110 50 lượt xem
  Chap 109 68 lượt xem
  Chap 108 34 lượt xem
  Chap 107 74 lượt xem
  Chap 106 62 lượt xem
  Chap 105 84 lượt xem
  Chap 104 55 lượt xem
  Chap 103 77 lượt xem
  Chap 102 79 lượt xem
  Chap 101 95 lượt xem
  Chap 100 66 lượt xem
  Chap 99 68 lượt xem
  Chap 98 70 lượt xem
  Chap 97 85 lượt xem
  Chap 96 64 lượt xem
  Chap 95 95 lượt xem
  Chap 94 69 lượt xem
  Chap 93 99 lượt xem
  Chap 92 81 lượt xem
  Chap 91 66 lượt xem
  Chap 90 68 lượt xem
  Chap 89 66 lượt xem
  Chap 88 63 lượt xem
  Chap 87 58 lượt xem
  Chap 86 68 lượt xem
  Chap 85 59 lượt xem
  Chap 84 51 lượt xem
  Chap 83 134 lượt xem
  Chap 82 51 lượt xem
  Chap 81 58 lượt xem
  Chap 80 43 lượt xem
  Chap 79 59 lượt xem
  Chap 78 88 lượt xem
  Chap 77 73 lượt xem
  Chap 76 86 lượt xem
  Chap 75 107 lượt xem
  Chap 74 116 lượt xem
  Chap 73 92 lượt xem
  Chap 72 98 lượt xem
  Chap 71 112 lượt xem
  Chap 70 153 lượt xem
  Chap 69 121 lượt xem
  Chap 68 103 lượt xem
  Chap 67 129 lượt xem
  Chap 66 92 lượt xem
  Chap 65 98 lượt xem
  Chap 64 88 lượt xem
  Chap 63 112 lượt xem
  Chap 62 124 lượt xem
  Chap 61 104 lượt xem
  Chap 60 127 lượt xem
  Chap 59 115 lượt xem
  Chap 58 121 lượt xem
  Chap 57 210 lượt xem
  Chap 56 141 lượt xem
  Chap 55 343 lượt xem
  Chap 54 79 lượt xem
  Chap 53 107 lượt xem
  Chap 52 82 lượt xem
  Chap 51 82 lượt xem
  Chap 50 129 lượt xem
  Chap 49 127 lượt xem
  Chap 48 77 lượt xem
  Chap 47 97 lượt xem
  Chap 46 90 lượt xem
  Chap 45 78 lượt xem
  Chap 44 80 lượt xem
  Chap 43 73 lượt xem
  Chap 42 88 lượt xem
  Chap 41 92 lượt xem
  Chap 40 103 lượt xem
  Chap 39 100 lượt xem
  Chap 38 lượt xem
  Chap 37 lượt xem
  Chap 36 113 lượt xem
  Chap 35 104 lượt xem
  Chap 34 147 lượt xem
  Chap 33 123 lượt xem
  Chap 32 136 lượt xem
  Chap 31 104 lượt xem
  Chap 30 189 lượt xem
  Chap 29 100 lượt xem
  Chap 28 108 lượt xem
  Chap 27 89 lượt xem
  Chap 26 121 lượt xem
  Chap 25 115 lượt xem
  Chap 24 96 lượt xem
  Chap 23 98 lượt xem
  Chap 22 108 lượt xem
  Chap 21 94 lượt xem
  Chap 20 105 lượt xem
  Chap 19 117 lượt xem
  Chap 18 129 lượt xem
  Chap 17 119 lượt xem
  Chap 16 142 lượt xem
  Chap 15 138 lượt xem
  Chap 14 131 lượt xem
  Chap 13 146 lượt xem
  Chap 12 138 lượt xem
  Chap 11 119 lượt xem
  Chap 10 136 lượt xem
  Chap 9 164 lượt xem
  Chap 8 163 lượt xem
  Chap 7 262 lượt xem
  Chap 6 161 lượt xem
  Chap 5 185 lượt xem
  Chap 4 213 lượt xem
  Chap 3 208 lượt xem
  Chap 2 184 lượt xem
  Chap 1 223 lượt xem


Bình Luận

Vui lòng Đăng kí hoặc Đăng nhập để bình luận!
Tất cả các nội dung trên HTTP://TRUYENTRANHAZ.XYZ đều là sưu tầm trên internet. Vì thế có mội vấn đề gì liên quan đên bán quyền hãy liên hệ trực tiếp với tôi theo địa chỉ email [email protected] nếu yêu cầu của bạn là hợp lý chúng tôi sẽ gỡ nội dung đó ngay lập tức.
Xin chân trọng cảm ơn !!