Đánh giá


Chưa có đánh giá nào!


Sơ lược

Thiếu niên tầm thường sau khi lấy được hạt châu thần bí, từ đó về sau nhân sinh xuất hiện biến đổi to lớn, tu luyện nguyên khí, từng bước gian nan, dùng võ thành Thần, lấy lực phá thiên, nghịch thiên tu luyện, vấn đỉnh vô thượng Thần Vương!

Các chương


  Chap 35 10 lượt xem
  Chap 34 8 lượt xem
  Chap 33 11 lượt xem
  Chap 32 8 lượt xem
  Chap 31 6 lượt xem
  Chap 30 7 lượt xem
  Chap 29 5 lượt xem
  Chap 28 7 lượt xem
  Chap 27 8 lượt xem
  Chap 26 7 lượt xem
  Chap 25 7 lượt xem
  Chap 24 9 lượt xem
  Chap 23 7 lượt xem
  Chap 22 7 lượt xem
  Chap 21 7 lượt xem
  Chap 20 8 lượt xem
  Chap 19 6 lượt xem
  Chap 18 18 lượt xem
  Chap 17 14 lượt xem
  Chap 16 19 lượt xem
  Chap 15 16 lượt xem
  Chap 14 13 lượt xem
  Chap 13 10 lượt xem
  Chap 12 12 lượt xem
  Chap 11 12 lượt xem
  Chap 10 109 lượt xem
  Chap 9 113 lượt xem
  Chap 8 104 lượt xem
  Chap 7 108 lượt xem
  Chap 6 113 lượt xem
  Chap 5 132 lượt xem
  Chap 4 111 lượt xem
  Chap 3 116 lượt xem
  Chap 2 108 lượt xem
  Chap 1 161 lượt xem


Bình Luận

Vui lòng Đăng kí hoặc Đăng nhập để bình luận!
Tất cả các nội dung trên HTTP://TRUYENTRANHAZ.XYZ đều là sưu tầm trên internet. Vì thế có mội vấn đề gì liên quan đên bán quyền hãy liên hệ trực tiếp với tôi theo địa chỉ email [email protected] nếu yêu cầu của bạn là hợp lý chúng tôi sẽ gỡ nội dung đó ngay lập tức.
Xin chân trọng cảm ơn !!