Loading...

Đánh giá


Chưa có đánh giá nào!


Sơ lược

Trong 1 hồi cố sự, một cậu bé mười tuổi thiên tài cùng với sao băng xuyên tới mộng ảo thế giới, ở nơi này, cậu gặp ải nhân tộc am hiểu luyện khí, bằng vào kinh người năng lực, khắc khổ tu tập, nhanh chóng trưởng thành,  không chỉ học xong kỹ thuật rèn luyện kim siêu việt của ải nhân tộc, tự sáng tạo vũ khí cho riêng mình. Những tưởng cuộc sống tươi đẹp cứ tiếp tục, nhưng một ngày, một đám người mang theo dục vọng tới

Các chương


  Chap 88 19 lượt xem
  Chap 87 35 lượt xem
  Chap 86 43 lượt xem
  Chap 85 33 lượt xem
  Chap 84 72 lượt xem
  Chap 83 57 lượt xem
  Chap 82 48 lượt xem
  Chap 81 89 lượt xem
  Chap 80 42 lượt xem
  Chap 79 45 lượt xem
  Chap 78 47 lượt xem
  Chap 77 59 lượt xem
  Chap 76 59 lượt xem
  Chap 75 64 lượt xem
  Chap 74 54 lượt xem
  Chap 73 61 lượt xem
  Chap 72 82 lượt xem
  Chap 71 91 lượt xem
  Chap 70 75 lượt xem
  Chap 69 65 lượt xem
  Chap 68 64 lượt xem
  Chap 67 86 lượt xem
  Chap 66 114 lượt xem
  Chap 65 86 lượt xem
  Chap 64 77 lượt xem
  Chap 63 110 lượt xem
  Chap 62 143 lượt xem
  Chap 61 204 lượt xem
  Chap 60 233 lượt xem
  Chap 59 312 lượt xem
  Chap 58 240 lượt xem
  Chap 57.5 140 lượt xem
  Chap 57 334 lượt xem
  Chap 56 143 lượt xem
  Chap 55 414 lượt xem
  Chap 54 185 lượt xem
  Chap 53 232 lượt xem
  Chap 52 122 lượt xem
  Chap 51 146 lượt xem
  Chap 50 232 lượt xem
  Chap 49 215 lượt xem
  Chap 48 259 lượt xem
  Chap 47 188 lượt xem
  Chap 46 195 lượt xem
  Chap 45 240 lượt xem
  Chap 44 243 lượt xem
  Chap 43 301 lượt xem
  Chap 42 324 lượt xem
  Chap 41 346 lượt xem
  Chap 40 293 lượt xem
  Chap 39 322 lượt xem
  Chap 38 280 lượt xem
  Chap 37 298 lượt xem
  Chap 36 294 lượt xem
  Chap 35 291 lượt xem
  Chap 34 321 lượt xem
  Chap 33 294 lượt xem
  Chap 32 278 lượt xem
  Chap 31 312 lượt xem
  Chap 30 272 lượt xem
  Chap 29 296 lượt xem
  Chap 28 252 lượt xem
  Chap 27 339 lượt xem
  Chap 26 293 lượt xem
  Chap 25 341 lượt xem
  Chap 24 325 lượt xem
  Chap 23 308 lượt xem
  Chap 22 326 lượt xem
  Chap 21 331 lượt xem
  Chap 20 311 lượt xem
  Chap 19 284 lượt xem
  Chap 18 310 lượt xem
  Chap 17 283 lượt xem
  Chap 16 298 lượt xem
  Chap 15 295 lượt xem
  Chap 14 369 lượt xem
  Chap 13 367 lượt xem
  Chap 12 332 lượt xem
  Chap 11 355 lượt xem
  Chap 10 301 lượt xem
  Chap 9 458 lượt xem
  Chap 8 384 lượt xem
  Chap 7 285 lượt xem
  Chap 6 347 lượt xem
  Chap 5 287 lượt xem
  Chap 4 279 lượt xem
  Chap 3 280 lượt xem
  Chap 2 322 lượt xem
  Chap 1.5 378 lượt xem
  Chap 1 350 lượt xem
  Chap 0 428 lượt xem


Bình Luận

Vui lòng Đăng kí hoặc Đăng nhập để bình luận!
Loading...
Loading...
Tất cả các nội dung trên HTTP://TRUYENTRANHAZ.NET đều là sưu tầm trên internet. Vì thế có mội vấn đề gì liên quan đên bán quyền hãy liên hệ trực tiếp với tôi theo địa chỉ email [email protected] nếu yêu cầu của bạn là hợp lý chúng tôi sẽ gỡ nội dung đó ngay lập tức.
Xin chân trọng cảm ơn !!