Loading...

Đánh giá


Chưa có đánh giá nào!


Sơ lược

Yu-Gi-Oh! là câu chuyện kể về Yugi Muto, một học sinh trường Domino. Tính tình nhút nhát, hiền lành. Cậu là cháu nội của Surodoku Muto. Trước đây, ông cậu vốn là một kiện tướng chơi trò chơi cực kì xuất sắc. Từ nhỏ, ông cậu đã dạy cậu chơi các trò chơi, và ông còn cho cậu một bộ xếp hình. Trong khoảng gần bảy năm, cậu đã tìm tòi và đã lắp ráp được thành Trò chơi ngàn năm (Millennium Puzzle). Nhưng cậu đã không thể hoàn thành được vì mảnh chính của trò chơi bị Joey Wheeler (Katsuya Jonouchi) ném xuống nước vì muốn chơi xỏ Yugi. Nhưng sau đó, cảm kích vì Yugi đã dùng thân mình bảo vệ cậu trong một lần bị một thằng du côn đánh, họ trở thành bạn của nhau. Joey lặn xuống nước và lấy lại mảnh chính đưa cho ông nội Yugi. Cuối cùng, Trò chơi ngàn năm đã hoàn thành. Nhưng kể từ sau khi hoàn thành Trò chơi ngàn năm, Yugi đã xuất hiện một nhân cách khác mặc dù cậu không nhận ra, đó là Yami Yugi. Cho đến khi Dark Bakura, chủ sở hữu Vòng tròn trí tuệ ngàn năm (Millennium Ring) tìm cách hại Yugi và bạn của cậu trong một trò chơi chết người, thì cũng là lúc Yugi phát hiện ra Yami Yugi. Lúc đầu cậu rất hoảng sợ khi Yami Yugi chính là nhân cách thứ hai của mình. Nhưng sau đó họ trở thành bạn của nhau.

Các chương


  Chap 343 551 lượt xem
  Chap 342 274 lượt xem
  Chap 341 282 lượt xem
  Chap 340 295 lượt xem
  Chap 339 - Fix 354 lượt xem
  Chap 338 - Fix 513 lượt xem
  Chap 337 319 lượt xem
  Chap 336 327 lượt xem
  Chap 335 319 lượt xem
  Chap 334 304 lượt xem
  Chap 333 312 lượt xem
  Chap 332 308 lượt xem
  Chap 331 338 lượt xem
  Chap 330 373 lượt xem
  Chap 329 309 lượt xem
  Chap 328 327 lượt xem
  Chap 327 305 lượt xem
  Chap 326 301 lượt xem
  Chap 325 300 lượt xem
  Chap 324 328 lượt xem
  Chap 323 314 lượt xem
  Chap 322 289 lượt xem
  Chap 321 296 lượt xem
  Chap 320 292 lượt xem
  Chap 319 291 lượt xem
  Chap 318 283 lượt xem
  Chap 317 317 lượt xem
  Chap 316 304 lượt xem
  Chap 315 316 lượt xem
  Chap 314 257 lượt xem
  Chap 313 262 lượt xem
  Chap 312 302 lượt xem
  Chap 311 286 lượt xem
  Chap 310 292 lượt xem
  Chap 309 295 lượt xem
  Chap 308 312 lượt xem
  Chap 307 303 lượt xem
  Chap 306 298 lượt xem
  Chap 305 323 lượt xem
  Chap 304 308 lượt xem
  Chap 303 336 lượt xem
  Chap 302 322 lượt xem
  Chap 301 277 lượt xem
  Chap 300 301 lượt xem
  Chap 299 285 lượt xem
  Chap 298 284 lượt xem
  Chap 297 307 lượt xem
  Chap 296 255 lượt xem
  Chap 295 307 lượt xem
  Chap 294 344 lượt xem
  Chap 293 328 lượt xem
  Chap 292 373 lượt xem
  Chap 291 332 lượt xem
  Chap 290 409 lượt xem
  Chap 289 455 lượt xem
  Chap 288 348 lượt xem
  Chap 287 325 lượt xem
  Chap 286 367 lượt xem
  Chap 285 329 lượt xem
  Chap 284 362 lượt xem
  Chap 283 376 lượt xem
  Chap 282 355 lượt xem
  Chap 281 341 lượt xem
  Chap 280 385 lượt xem
  Chap 279 337 lượt xem
  Chap 278 369 lượt xem
  Chap 277 357 lượt xem
  Chap 276 366 lượt xem
  Chap 275 357 lượt xem
  Chap 274 344 lượt xem
  Chap 273 329 lượt xem
  Chap 272 408 lượt xem
  Chap 271 369 lượt xem
  Chap 270 351 lượt xem
  Chap 269 336 lượt xem
  Chap 268 355 lượt xem
  Chap 267 351 lượt xem
  Chap 266 405 lượt xem
  Chap 265 378 lượt xem
  Chap 264 424 lượt xem
  Chap 263 391 lượt xem
  Chap 262 405 lượt xem
  Chap 261 572 lượt xem
  Chap 260 344 lượt xem
  Chap 259 314 lượt xem
  Chap 258 356 lượt xem
  Chap 257 345 lượt xem
  Chap 256 354 lượt xem
  Chap 255 374 lượt xem
  Chap 254 377 lượt xem
  Chap 253 347 lượt xem
  Chap 252 337 lượt xem
  Chap 251 369 lượt xem
  Chap 250 350 lượt xem
  Chap 249 344 lượt xem
  Chap 248 368 lượt xem
  Chap 247 340 lượt xem
  Chap 246 340 lượt xem
  Chap 245 366 lượt xem
  Chap 244 342 lượt xem
  Chap 243 337 lượt xem
  Chap 242 347 lượt xem
  Chap 241 326 lượt xem
  Chap 240 376 lượt xem
  Chap 239 332 lượt xem
  Chap 238 342 lượt xem
  Chap 237 377 lượt xem
  Chap 236 331 lượt xem
  Chap 235 374 lượt xem
  Chap 234 355 lượt xem
  Chap 233 327 lượt xem
  Chap 232 363 lượt xem
  Chap 231 441 lượt xem
  Chap 230 361 lượt xem
  Chap 229 346 lượt xem
  Chap 228 335 lượt xem
  Chap 227 348 lượt xem
  Chap 226 305 lượt xem
  Chap 225 382 lượt xem
  Chap 224 364 lượt xem
  Chap 223 348 lượt xem
  Chap 222 451 lượt xem
  Chap 221 398 lượt xem
  Chap 220 346 lượt xem
  Chap 219 354 lượt xem
  Chap 218 347 lượt xem
  Chap 217 348 lượt xem
  Chap 216 315 lượt xem
  Chap 215 336 lượt xem
  Chap 214 311 lượt xem
  Chap 213 324 lượt xem
  Chap 212 343 lượt xem
  Chap 211 368 lượt xem
  Chap 210 380 lượt xem
  Chap 209 327 lượt xem
  Chap 208 354 lượt xem
  Chap 207 356 lượt xem
  Chap 206 359 lượt xem
  Chap 205 363 lượt xem
  Chap 204 333 lượt xem
  Chap 203 335 lượt xem
  Chap 202 330 lượt xem
  Chap 201 360 lượt xem
  Chap 200 378 lượt xem
  Chap 199 322 lượt xem
  Chap 198 326 lượt xem
  Chap 197 301 lượt xem
  Chap 196 326 lượt xem
  Chap 195 332 lượt xem
  Chap 194 303 lượt xem
  Chap 193 351 lượt xem
  Chap 192 338 lượt xem
  Chap 191 320 lượt xem
  Chap 190 379 lượt xem
  Chap 189 331 lượt xem
  Chap 188 329 lượt xem
  Chap 187 341 lượt xem
  Chap 186 357 lượt xem
  Chap 185 403 lượt xem
  Chap 184 348 lượt xem
  Chap 183 351 lượt xem
  Chap 182 333 lượt xem
  Chap 181 327 lượt xem
  Chap 180 347 lượt xem
  Chap 179 355 lượt xem
  Chap 178 373 lượt xem
  Chap 177 371 lượt xem
  Chap 176 342 lượt xem
  Chap 175 349 lượt xem
  Chap 174 360 lượt xem
  Chap 173 327 lượt xem
  Chap 172 340 lượt xem
  Chap 171 350 lượt xem
  Chap 170 389 lượt xem
  Chap 169 352 lượt xem
  Chap 168 370 lượt xem
  Chap 167 357 lượt xem
  Chap 166 348 lượt xem
  Chap 165 398 lượt xem
  Chap 164 364 lượt xem
  Chap 163 357 lượt xem
  Chap 162 367 lượt xem
  Chap 161 366 lượt xem
  Chap 160 420 lượt xem
  Chap 159 367 lượt xem
  Chap 158 371 lượt xem
  Chap 157 370 lượt xem
  Chap 156 374 lượt xem
  Chap 155 391 lượt xem
  Chap 154 392 lượt xem
  Chap 153 392 lượt xem
  Chap 152 393 lượt xem
  Chap 151 406 lượt xem
  Chap 150 404 lượt xem
  Chap 149 493 lượt xem
  Chap 148 600 lượt xem
  Chap 147 468 lượt xem
  Chap 146 587 lượt xem
  Chap 141 706 lượt xem
  Chap 136 993 lượt xem
  Chap 129 933 lượt xem
  Chap 122 952 lượt xem
  Chap 115 1106 lượt xem
  Chap 108 1293 lượt xem
  Chap 101 1999 lượt xem
  Chap 94 3215 lượt xem
  Chap 75 3569 lượt xem
  Chap 74 2963 lượt xem
  Chap 73 3080 lượt xem
  Chap 72 3319 lượt xem
  Chap 71 4867 lượt xem
  Chap 70 508 lượt xem
  Chap 69 289 lượt xem
  Chap 68 290 lượt xem
  Chap 67 217 lượt xem
  Chap 66 185 lượt xem
  Chap 65 179 lượt xem
  Chap 64 178 lượt xem
  Chap 63 197 lượt xem
  Chap 62 176 lượt xem
  Chap 61 210 lượt xem
  Chap 60 187 lượt xem
  Chap 59 177 lượt xem
  Chap 58 178 lượt xem
  Chap 57 171 lượt xem
  Chap 56 188 lượt xem
  Chap 55 194 lượt xem
  Chap 54 163 lượt xem
  Chap 53 145 lượt xem
  Chap 52 164 lượt xem
  Chap 51 169 lượt xem
  Chap 50 229 lượt xem
  Chap 49 148 lượt xem
  Chap 48 159 lượt xem
  Chap 47 149 lượt xem
  Chap 46 160 lượt xem
  Chap 45 169 lượt xem
  Chap 44 163 lượt xem
  Chap 43 174 lượt xem
  Chap 42 157 lượt xem
  Chap 41 188 lượt xem
  Chap 40 151 lượt xem
  Chap 39 178 lượt xem
  Chap 38 177 lượt xem
  Chap 37 149 lượt xem
  Chap 36 173 lượt xem
  Chap 35 174 lượt xem
  Chap 34 166 lượt xem
  Chap 33 180 lượt xem
  Chap 32 155 lượt xem
  Chap 31 143 lượt xem
  Chap 30 167 lượt xem
  Chap 29 139 lượt xem
  Chap 28 153 lượt xem
  Chap 27 145 lượt xem
  Chap 26 143 lượt xem
  Chap 25 139 lượt xem
  Chap 24 155 lượt xem
  Chap 23 127 lượt xem
  Chap 22 141 lượt xem
  Chap 21 170 lượt xem
  Chap 20 124 lượt xem
  Chap 19 128 lượt xem
  Chap 18 114 lượt xem
  Chap 17 123 lượt xem
  Chap 16 140 lượt xem
  Chap 15 146 lượt xem
  Chap 14 145 lượt xem
  Chap 13 145 lượt xem
  Chap 12 113 lượt xem
  Chap 11 137 lượt xem
  Chap 10 130 lượt xem
  Chap 9 100 lượt xem
  Chap 8 118 lượt xem
  Chap 7 126 lượt xem
  Chap 6 119 lượt xem
  Chap 5 144 lượt xem
  Chap 4 142 lượt xem
  Chap 3 144 lượt xem
  Chap 2 145 lượt xem
  Chap 1 176 lượt xem


Bình Luận

Vui lòng Đăng kí hoặc Đăng nhập để bình luận!
Loading...
Loading...
Tất cả các nội dung trên HTTP://TRUYENTRANHAZ.NET đều là sưu tầm trên internet. Vì thế có mội vấn đề gì liên quan đên bán quyền hãy liên hệ trực tiếp với tôi theo địa chỉ email [email protected] nếu yêu cầu của bạn là hợp lý chúng tôi sẽ gỡ nội dung đó ngay lập tức.
Xin chân trọng cảm ơn !!