Loading...

Đánh giá


Có tổng 1 đánh giá!


Sơ lược

Truyện về một thằng tự kỷ,một con quỷ,một con thiên thần bánh bèo và nhiều thể loại khác trong cái truyện này

Các chương


  Chap 63 68 lượt xem
  Chap 62 76 lượt xem
  Chap 61 96 lượt xem
  Chap 60 59 lượt xem
  Chap 59 49 lượt xem
  Chap 58 67 lượt xem
  Chap 57 69 lượt xem
  Chap 56 68 lượt xem
  Chap 55 60 lượt xem
  Chap 54 57 lượt xem
  Chap 53 75 lượt xem
  Chap 52 67 lượt xem
  Chap 51 81 lượt xem
  Chap 50 64 lượt xem
  Chap 49 76 lượt xem
  Chap 48 57 lượt xem
  Chap 47 62 lượt xem
  Chap 46 58 lượt xem
  Chap 45 83 lượt xem
  Chap 44 76 lượt xem
  Chap 43 66 lượt xem
  Chap 42 75 lượt xem
  Chap 41 83 lượt xem
  Chap 40 67 lượt xem
  Chap 39 62 lượt xem
  Chap 38 51 lượt xem
  Chap 37 63 lượt xem
  Chap 36 63 lượt xem
  Chap 35 60 lượt xem
  Chap 34 56 lượt xem
  Chap 33 67 lượt xem
  Chap 32 74 lượt xem
  Chap 31 87 lượt xem
  Chap 30 64 lượt xem
  Chap 29 86 lượt xem
  Chap 28 73 lượt xem
  Chap 27 65 lượt xem
  Chap 26 81 lượt xem
  Chap 25 105 lượt xem
  Chap 24 104 lượt xem
  Chap 23 214 lượt xem
  Chap 22 144 lượt xem
  Chap 21 134 lượt xem
  Chap 20 139 lượt xem
  Chap 19 191 lượt xem
  Chap 18 188 lượt xem
  Chap 17 118 lượt xem
  Chap 16 195 lượt xem
  Chap 15 205 lượt xem
  Chap 14 178 lượt xem
  Chap 13 200 lượt xem
  Chap 12 125 lượt xem
  Chap 11 127 lượt xem
  Chap 10 81 lượt xem
  Chap 9 145 lượt xem
  Chap 8 129 lượt xem
  Chap 7 122 lượt xem
  Chap 6 122 lượt xem
  Chap 5 110 lượt xem
  Chap 4 112 lượt xem
  Chap 3 143 lượt xem
  Chap 2 236 lượt xem
  Chap 1 215 lượt xem


Bình Luận

Vui lòng Đăng kí hoặc Đăng nhập để bình luận!
Tất cả các nội dung trên HTTP://TRUYENTRANHAZ.XYZ đều là sưu tầm trên internet. Vì thế có mội vấn đề gì liên quan đên bán quyền hãy liên hệ trực tiếp với tôi theo địa chỉ email [email protected] nếu yêu cầu của bạn là hợp lý chúng tôi sẽ gỡ nội dung đó ngay lập tức.
Xin chân trọng cảm ơn !!